13 woningen Brahmslaan Delft

 

Na een gewonnen prijsvraag zijn 13 woningen aan de Brahmslaan ontworpen. Er is een beeld gemaakt van een kloek blok waarin de onderlinge woningen niet exact af te lezen zijn. Door de dakrand op te treken en met de geveldiepte te spelen ontstaat een eenduidig beeld dat ook niet aangetast wordt door de (optionele en terugliggende) dakopbouwen.
Opdrachtgever: Wepro Naaldwijk